Verklaring betreffende de bescherming van gegevens

1. Algemeen

Henkel Belgium S.A., hierna Henkel, respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort van gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als gegevenssubject kunt uitoefenen.

Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder gegeven moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens geldt niet voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel.

2. Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Belgium S.A.

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Esplanade 1, PO box 101, 1020 Bruxelles

Henkel gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om deze website aan te bieden aan de gebruikers. Eventuele verdere verwerking van de gegevens gebeurt enkel op grond van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen of indien de betreffende gebruiker aan Henkel toestemming heeft gegeven. Henkel bewaart en verwerkt gegevens speciaal voor de volgende doeleinden:

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik. 

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functiemogelijkheden van de dienst, en voor algemeen administratieve taken.

Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

3. Verdere verwerking van persoonsgegevens

Aanvraagtabel consument 

U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd via ons contactformulier. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op een antwoord op uw verzoek.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

Deze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologie. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of gelijkaardige technologie) wordt enkel gebruikt op grond van uw voorafgaande toestemming. Meer informatie over de cookies die gebruikt worden door onze website en over de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, vindt u in ons  Cookiebeleid. Daarin vindt u ook informative over de manier waarop u uw toestemming kan intrekken voor toekomstig gebruik.

Uw voorkeur is vastgelegd voor het vermelde domein, per browser en computer. Indien u bijgevolg onze website thuis en op het werk bezoekt of werkt met verschillende browsers, dient u opslag van gegevens te weigeren bij elk apparaat of elke browser.

5. Web Tracking

Webtrekk

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, verzamelt en bewaart deze website gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden door middel van een technologie van Webtrekk. Deze gegevens worden opgeslagen en verder verwerkt op grond van anonieme of pseudoniem gebruikersprofielen (afhankelijk van de overeenkomstige technologie en dienst in kwestie). Deze gebruikersprofielen worden opgeslagen bij Cookies of andere gelijkaardige technologieën, zoals hierboven toegelicht. Naast de gegevens die worden ingezameld bij toegang tot de website (zoals hierboven toegelicht), kan dit ook informatie bevatten die verband houdt met de website die u gebruikt om ons te bezoeken, de websites die u bezoekt terwijl u zich op onze website bent, en, indien van toepassing, eventuele zoektermen die u gebruikt hebt om onze website te vinden.

Zonder uitdrukkelijke toestemming door onze gebruikers wordt de informatie die verzameld wordt via de Webtrekk-technologieën niet gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren en worden deze niet gecombineerd met eventuele andere persoonsgegevens over de betreffende gebruiker.

Bezwaar tegen verzameling van gegevens

a) U kunt bezwaar aantekenen tegen het inzamelen en bewaren van gegevens door op de onderstaande link te klikken: Ik teken bezwaar aan tegen gegevensopslag

Om de Webtrekk web controlling op deze website uit te schakelen is een opt-out cookie opgenomen. De cookie is opgenomen voor het genoemde domein, per browser en computer. Bijgevolg dient u, wanneer u onze website thuis en op het werk bezoekt met verschillende browsers, voor elk toestel of browser de opslag van gegevens te weigeren. 

b) U kunt ook bezwaar aantekenen tegen de opslag van cookies, of dit voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. We willen er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Voor meer informatie over de web tracking in het Beleid betreffende de bescherming van gegevens van onze provider: Webtrekk Beleid betreffende de bescherming van gegevens

6. Uw rechten als gegevenssubject / Data Protection Delegate

U kunt op ieder gegeven moment gebruikmaken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Daarnaast beschikt u, op voorwaarde dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan, over de volgende rechten:

  • Recht van rectificatie
  • Recht op uitwissing
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
  • Recht op gegevensportabiliteit (vanaf 25 mei 2018)

Recht van bezwaar

In geval van verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op grond van een rechtmatig belang van Henkel, beschikt u op ieder gegeven ogenblik over het recht van bezwaar tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal die verwerking stopzetten tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming rechtvaardigen die belangrijker is dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om een rechtsvordering in te dienen, uit te voeren, of om tegen een rechtsvordering te verdedigen.

In deze gevallen, of indien u eventuele andere vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, neem dan via e-mail of per brief contact op met onze Data Protection Officer, Dhr. Jan Sturtewagen, Esplanade 1, PO box 101, 1020 Bruxelles (E-mail: compliance.benelux@henkel.com).

7. Gebruik van Social Media Plugins

Plugins (“plugins”) van verschillende social media netwerken zijn verankerd in onze webpagina’s. De daaraan gekoppelde diensten worden geleverd door de respectieve bedrijven (“providers”). Deze providers zijn:

Facebook is een product van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Voor een overzicht van de Facebook plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Twitter is een product van Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (“Twitter”). Voor een overzicht van de Twitter buttons en hun verschijningsvorm, zie: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Instagram is een product van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS („Instagram“). Voor een overzicht van de Instagram plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed

LinkedIn is een product van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (“LinkedIn”). Voor een overzicht van de LinkedIn plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developer.linkedin.com/plugins#

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden deze plugins geïmplementeerd als “2-click buttons.” Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, bij toegang tot een pagina vanuit onze website die dergelijke plugins bevat niet automatisch verbonden wordt met de servers van de providers. Enkel wanneer u de plugins activeert en daardoor gegevensoverdracht toestaat, zal de browser een directe koppeling naar de servers van de providers creëren. De inhoud van de verschillende plugins wordt daarna door de provider in kwestie direct doorgestuurd naar uw browser en getoond op uw scherm.

De plugin vertelt de provider welke van de pagina’s van onze website u heeft bezocht. Indien u, terwijl u onze website bekeek, aangemeld bent met uw gebruikersaccount bij de provider in kwestie, dan kan hij uw interesses, d.w.z. de informatie waartoe u toegang hebt, verzamelen met uw gebruikersaccount. Bij het gebruiken van een van deze pluginfuncties (bijv. klikken op de “Like”-button, een reactie plaatsen) zal ook deze informatie door de browser direct ter bewaring naar de provider worden doorgestuurd.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door de providers en over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw privacy in deze omstandigheden te vrijwaren, vindt u in het beleid inzake gegevensbescherming/privacy van de providers:

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Twitter: https://twitter.com/privacy

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Instagram: https://help.instagram.com/­155833707900388/

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy