Transformationele impact

We leven in tijden van transformatie en verandering – voor planeet en mensen. Het is belangrijker dan alles wat we nu doen.

Henkel Sustainability Manifesto (1) - Thumbnail

Henkel Duurzaamheid Manifest

We are living and working in ever changing times. Our mission to tackle environmental, social and political challenges has never been clearer.

We moeten een transformationele impact hebben ten voordele van de generaties.

Bij Henkel streven we naar leiderschap op het vlak van duurzaamheid. Dankzij onze lange geschiedenis in het bevorderen van duurzame ontwikkeling, onze brede productportefeuille en onze aanwezigheid in diverse markten, kunnen we een bijdrage leveren aan bijna alle 17 SDG's. We ondersteunen actief de verwezenlijking van deze doelstellingen en evalueren voortdurend de doelstellingen en initiatieven binnen onze eigen duurzaamheidsaanpak om ervoor te zorgen dat ze de prioriteiten weerspiegelen die door de SDG's zijn vastgesteld.

Wat is de rol van wereldspelers?

Bedrijven bevinden zich in een sterke positie om gedeelde waarde te creëren. Naast betalingen in de vorm van lonen en belastingen dragen bedrijven bij aan de bevordering van economische en sociale ontwikkeling als werkgevers, kopers en investeerders. Zij kunnen ook de overgang naar een duurzame economie versnellen door innovatieve technologieën en producten te creëren. Beeld je maar eens in hoeveel hulpbronnen zouden kunnen worden bespaard als elk product in elk huis minder energie of water zou verbruiken. Of stel je de vermindering van de CO2-uitstoot voor als elk voertuig op de planeet lichter zou zijn en minder brandstof zou verbruiken. Hulpbronnenefficiënte oplossingen kunnen de balans tussen de economische, ecologische en sociale behoeften van de mens en de planeet verbeteren - en de weg vrijmaken voor een duurzame toekomst.

Langs wereldwijde waardeketens

Bedrijven werken ook samen met regeringen en non-gouvernementele organisaties om projecten te steunen die de inkomensmogelijkheden verbeteren van mensen die in contact komen met hun toeleveringsketens - waar ter wereld die zich ook bevinden. De internationale ontwikkelingsorganisatie Solidaridad, bijvoorbeeld, werkt samen met bedrijven om kleine telers van gewassen zoals oliepalm te ondersteunen. Dit stelt landbouwers in staat hun productiviteit te verhogen en te voldoen aan de toenemende verwachtingen op het gebied van veiligheid en milieuduurzaamheid. Het zorgt ook voor stabiele werkgelegenheid en verbetert de levensomstandigheden van de werknemers en hun gezinnen.