Strategie

Onze duurzaamheidsstrategie is een directe weerspiegeling van het streven van onze onderneming naar “Doelgerichte Groei”. Wij streven ernaar meer waarde te creëren voor onze belanghebbenden, onze activiteiten op verantwoorde en succesvolle wijze te ontwikkelen en voort te bouwen op onze leidende rol op het gebied van duurzaamheid.

Transformerende impact voor het welzijn van generaties

Bij Henkel zien we duurzaamheid als een constante inspanning om vooruitgang te boeken in actuele onderwerpen en te blijven leren over nieuwe kwesties, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. De wereldwijde klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd en vereist dringende en ambitieuze actie. Het is ook van cruciaal belang om levensondersteunende systemen zoals bossen, water en biodiversiteit te beschermen en te regenereren, voor huidige en toekomstige generaties. Tegelijkertijd zien we de armoede en sociale ongelijkheid wereldwijd toenemen. En in dit proces erkennen we dat bedrijven zoals Henkel een rol spelen in het aangaan van deze uitdagingen en het teweegbrengen van transformationele verandering.

Verantwoordelijkheid voor mensen, planeet en samenleving

Ons bedrijfsdoel definieert de gemeenschappelijke basis die ons allen bij Henkel verenigt: Pioniers in hart en nieren voor het welzijn van generaties. Met onze pioniersgeest, onze kennis, onze producten en technologieën willen wij het leven van miljarden mensen elke dag verrijken en verbeteren en een doelgerichte toekomst voor de volgende generaties vormgeven. Duurzaam ondernemen is al decennialang een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur en is ook een centraal element van onze toekomstvisie. Onze duurzaamheidsstrategie is geïnspireerd op onze bestaansreden als organisatie. Wij zullen actief de transformatie naar een duurzame economie en samenleving stimuleren, de natuurlijke omgeving helpen beschermen en regenereren, bijdragen aan sterke gemeenschappen en het vertrouwen met onze stakeholders versterken.

Voortbouwend op onze vorige strategie hebben wij in 2021 ons ambitiekader 2030+ Duurzaamheid ontwikkeld, dat drie dimensies omvat:

Onze 2030+ Sustainability Ambition Framework

Onze nieuwe duurzaamheidsstrategie draait om de uitvoering van onze ambities door middel van concrete maatregelen en projecten om praktische vooruitgang te boeken. Met ons 2030+ Sustainability Ambition Framework hebben we nieuwe langetermijnambities ontwikkeld in de drie dimensies: Regenerative Planet, Thriving Communities en Trusted Partner om verdere vooruitgang te stimuleren.

Belangrijkste ambities 2030+

Onze belangrijkste hefbomen voor verandering

We hebben ook omschreven hoe we in onze waardeketen vooruitgang willen boeken door drie belangrijke hefbomen te definiëren om systemische verandering te bereiken:

  • Producten en technologieën vormen de kern van alles wat wij doen. Wij creëren meer waarde voor onze klanten en consumenten door voortdurend te innoveren om betere prestaties te bieden met een kleinere ecologische voetafdruk.
  • Mensen staan centraal in ons bedrijf en onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Dit omvat onze medewerkers, die bijdragen aan duurzame ontwikkeling - door hun expertise in het dagelijkse werk en in hun privéleven. Het omvat ook de mensen in onze toeleveringsketen, onze klanten en consumenten, onze buren, onze aandeelhouders en de gemeenschappen waarin we actief zijn.
  • Partnerschappen spelen een beslissende rol in het stimuleren van duurzaamheid in onze waardeketen en daarbuiten. Wij helpen onze klanten en consumenten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en op verantwoorde wijze gebruik te maken van herbronnen. Wij werken samen met onze leveranciers om duurzame praktijken en respect voor de mensenrechten te promoten, en wij werken samen met partners om kennis te delen en samen systemische oplossingen te ontwikkelen.

Identificeren van relevante onderwerpen

Om te bepalen en te categoriseren welke onderwerpen relevant zijn voor onze bedrijfsactiviteiten en onze rapportage, houden wij ons bezig met een continu proces van registratie en evaluatie van de uitdagingen en kansen van duurzame ontwikkeling met behulp van diverse instrumenten. Wij beoordelen het belang van de onderwerpen voor het bedrijf, het milieu en de samenleving, en ook voor onze stakeholders. De resultaten van dit proces kunnen worden onderverdeeld in de drie dimensies: Regenerative Planet, Thriving Communities en Trusted Partner, elk met drie thema's die wij in een materialiteitsanalyse hebben geïdentificeerd. Op deze negen themagebieden willen wij, wereldwijd en in de waardeketen, met onze bedrijfsactiviteiten duurzame ontwikkeling stimuleren.