Strategie

Meer waarde creëren voor onze klanten en consumenten, voor de gemeenschappen waarin we actief zijn, en voor ons bedrijf – terwijl we tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verkleinen. Dit is het idee dat ten grondslag ligt aan onze duurzaamheidsstrategie en aanverwante ambitieuze doelstellingen.

Lange tijd leken groei en het gebruik van grondstoffen hand in hand te gaan; het leek onmogelijk om het één te bereiken zonder het ander. Groei van de wereldbevolking en hogere levensstandaarden, betekende het verbruik van steeds meer grondstoffen. Tegen het jaar 2050 zullen er naar verwachting negen miljard mensen leven op onze aarde, dus deze trend zal niet snel veranderen. Het gebruik van grondstoffen neemt de komende decennia alleen maar toe, aangezien natuurlijke grondstoffen als fossiele brandstoffen en water, veel sneller verbruikt worden dan de aarde ze kan blijven produceren.

Hoewel deze ontwikkelingen een uitdaging zijn voor de toekomst, bieden ze ook grote kansen: meer innoveren en meer bereiken met minder, zal noodzakelijk zijn om duurzaam te worden. We hebben oplossingen nodig die mensen een fijn leven laten leiden, maar toch steeds minder materialen zullen laten gebruiken. Dit idee ligt aan de basis van Henkel’s duurzaamheidsstrategie: we streven ernaar om nieuwe manieren te vinden om de levenskwaliteit te verbeteren, zonder daarvoor meer grondstoffen te verbruiken. We willen onze producten en oplossingen verbeteren met behulp van innovaties en door slim te denken – om meer waarde te creëren tegen een kleinere ecologische voetafdruk. 

Waarde en definitie

In 2030 drie keer zo efficiënt

Onze bijdrage in zes gebieden

We concentreren onze activiteiten in de waardeketen op zes aandachtsgebieden die de uitdagingen van duurzame ontwikkeling weerspiegelen die verband houden met onze activiteiten. Innoveren en meer bereiken met minder zal een sleutel zijn tot een duurzame ontwikkeling die de kwaliteit van leven van mensen niet opoffert. Om via onze producten en technologieën vooruitgang te boeken in de hele waardeketen, concentreren we ons op een vast aantal gebieden die de uitdagingen samenvatten die betrekking hebben op onze activiteiten. We hebben deze aandachtsgebieden onderverdeeld in twee dimensies: 'meer waarde' en 'verminderde voetafdruk'. Om onze strategie met succes vast te stellen en onze doelen te bereiken, moeten deze beide dimensies altijd aanwezig zijn in de hoofden en de dagelijkse handelingen van onze werknemers en weerspiegeld worden in onze bedrijfsprocessen.

Onze aandachtsgebieden zijn verdeeld in twee dimensies: "meer waarde" en "minder voetafdruk." We willen de waarde die we creëren op het gebied van "sociale vooruitgang", "veiligheid en gezondheid" en "prestaties" verhogen. In de domeinen "energie & klimaat", "materialen & afval" en "water & afvalwater" willen we de hulpbronnen die we gebruiken en dus de ecologische voetafdruk van onze activiteiten en producten verder verkleinen.

Het bepalen van relevante onderwerpen en het verkrijgen van inzichten en perspectieven

Om relevante onderwerpen voor onze zakelijke activiteiten en rapportage te bepalen en te categoriseren, zitten we in een continu proces van het vastleggen en evalueren van de uitdagingen en mogelijkheden van duurzame ontwikkeling met behulp van verschillende tools. We beoordelen het belang van de onderwerpen voor het bedrijf, het milieu en de maatschappij, en ook voor onze stakeholders. Dialoog met onze stakeholders geeft ons externe inzichten en perspectieven en bevordert een gemeenschappelijk begrip van prioriteiten en uitdagingen. We houden ook rekening met de beoordelingscriteria van verschillende financiële en duurzaamheidsratings en met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). De resultaten van deze processen kunnen worden gecategoriseerd in de zes aandachtsgebieden die we in een materialiteitsanalyse hebben geïdentificeerd. In deze aandachtsgebieden willen we met onze bedrijfsactiviteiten wereldwijd duurzame ontwikkeling stimuleren in de gehele waardeketen.

Onze focusgebiedenSociale vooruitgangPrestatieVeiligheid en gezondheidEnergie en klimaatMaterialen en afvalWater en afvalwater