De toewijding aan duurzaamheid is al decennia lang een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur van Henkel. Als leider op het gebied van duurzaamheid willen we pionieren met nieuwe oplossingen voor duurzame ontwikkeling, terwijl we onze onderneming op een verantwoorde manier vormgeven en ons economisch succes vergroten. Deze ambitie omvat alle activiteiten van ons bedrijf – in de hele waardeketen.

Duurzaamheidsstrategie 2030: meer bereiken met minder

Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie we willen meer waarde creëren – voor onze klanten en consumenten, voor de samenlevingen waarin we actief zijn en voor ons bedrijf – en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Zes focusgebieden

Onze activiteiten zijn gericht in de waardeketen op zes focusgebieden die de relevante uitdagingen en kansen van duurzame ontwikkeling weerspiegelen die samenhangen met onze activiteiten.

Drie daarvan beschrijven hoe we ‘meer waarde’ willen creëren voor onze klanten en consumenten, onze werknemers, onze shareholders en voor de samenlevingen waarin we actief zijn:

 • Sociale vooruitgang
 • Prestaties
 • Veiligheid en gezondheid

De drie andere gebieden beschrijven de manieren waarop we onze ecologische voetafdruk willen verkleinen:

 • Energie en klimaat
 • Materialen en afval
 • Water en afvalwater

Goals

We hebben duidelijke doelen gedefinieerd op het gebied van duurzaamheid en hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt:

 • Ons langetermijndoel voor 20 jaar voor 2030 is is om de waarde die we creëren met onze bedrijfsactiviteiten in relatie tot de ecologische voetafdruk die we achterlaten via onze activiteiten, producten en diensten. We vatten dit overkoepelende doel samen als "Factor 3". Henkel heeft zijn algehele efficiëntie al met 56 procent verhoogd (vergeleken met 2010).

 • Om vooruitgang te boeken, hebben we specifieke doelstellingen gedefinieerd in onze aandachtsgebieden voor 2020 en daarna.

Duurzame verpakking en circulaire economie

Henkel heeft al veel vooruitgang geboekt op het gebied van duurzame verpakkingen en stimuleert voortdurend de ontwikkeling naar een circulaire economie. In onze nieuwe verpakkingsstrategie hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld.

Onze verpakkingsdoelen voor 2025

 • 100 procent van Henkels verpakkingsmateriaal zal recyclebaar of herbruikbaar zijn *.
 • We streven ernaar om de hoeveelheid nieuw plastic uit fossiele bronnen in onze consumentenproducten met 50 procent te verminderen. Dit gaan we bereiken door het aandeel gerecycled plastic te verhogen naar meer dan 30 procent, het plastic volume te verkleinen en door biobased plastics te gebruiken.
 • Henkel wil helpen voorkomen dat afval in het milieu terechtkomt. Daarom ondersteunen we initiatieven voor afvalinzameling en recycling. We investeren in innovatieve oplossingen en technologieën om recycling in een gesloten kringloop te bevorderen, en we streven ernaar om contact met meer dan 2 miljard consumenten per jaar mogelijk te maken door gerichte informatie over recycling te verstrekken.

  

Eind 2020 was 89% van de verpakkingen van Henkel al recyclebaar of herbruikbaar * en was het aandeel gerecycled plastic in de verpakkingen van consumentengoederen wereldwijd 15%.

Betrokkenheid van onze medewerkers

We willen onze medewerkers niet alleen kennis over duurzaamheid bijbrengen, maar hen ook stimuleren zich in te zetten voor duurzaamheid. Met hun vaardigheden en kennis kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid als ambassadeurs op onze locaties, bij onze klanten en bij andere partners in onze zakelijke omgeving.

‘Sustainability Ambassador’-programma

 • In 2012 lanceerde Henkel het ‘Sustainability Ambassador’-programma om onze medewerkers aan te moedigen meer te leren over duurzaamheid.
 • Sindsdien heeft Henkel meer dan 50.000 duurzaamheidsambassadeurs wereldwijd opgeleid – via een gericht eLearning programma en trainingssessies in teamverband.
 • In het kader van ons schoolproject bezoeken onze Duurzaamheidsambassadeurs ook scholen om kinderen vertrouwd te maken met duurzaam handelen in het dagelijks leven. Tegen eind 2020, hadden we meer dan 175.000 schoolkinderen bereikt in 54 landen en hen geïnformeerd over duurzaamheid.

Video