Strategie

Wij geven vorm aan onze toekomst op basis van een heldere langetermijnstrategie die gebaseerd is op ons doel, onze visie en onze missie en waarden.

Wij willen in de aanloop naar 2020 en ook daarna duurzame groei realiseren. Om dat te bereiken, richten we ons sterk op onze klanten en willen we innovatiever, flexibeler en digitaler worden. Daarnaast stimuleren we duurzaamheid in al onze activiteiten, waarmee we onze leidende positie in de toekomst blijven versterken. 

Strategische prioriteiten

  • Groei doorzetten
  • Digitalisering versnellen
  • Beweeglijkheid verhogen
  • In groei investeren

Voor Henkel is het een strategische kernprioriteit om de groei door te zetten in gevestigde en opkomende markten. Om dit te bereiken, focussen we ons op gerichte initiatieven om optimale relaties met klanten en consumenten te creëren, onze toonaangevende merken en technologieën te versterken, veelbelovende innovaties en diensten te ontwikkelen en in te spelen op nieuwe groeimogelijkheden.


Via de superieure contacten met klanten en consumenten wil Henkel de groei bij de topklanten versnellen dankzij uitgediepte partnerships, en het beter doen dan de marktgroei bij zijn grote klanten in de drie businessunits. Dat zal mogelijk gemaakt worden door een significante verandering in de klantgerichtheid – met focus op de behoeften van klanten en consumenten – en door de uitvoering van gedetailleerde plannen voor de activiteiten die contacten met de klanten en consumenten inhouden, waar alle niveaus van de organisatie bij betrokken zijn. Bovendien wil Henkel sterker inspelen op groeikansen door te beantwoorden aan de behoeften van specifieke doelgroepen met aangepaste producten, diensten en innovaties.

Henkel is ook van plan om zijn marktleidende merken en technologieën te versterken, en zo de verkoop van zijn best presterende wereldwijde merken en zijn leidinggevende plaatselijke merken te verhogen: de verkoop van de top 10-merken zou moeten toenemen tot 75% van de totale groepsomzet tegen 2020. Dat zal worden aangevoerd door gerichte investeringen om Henkels topmerken te versterken, concurrentievoordelen te scheppen door in te zetten op nieuwe technologie en aangepaste producten en oplossingen voor diverse sectoren te ontwikkelen.

De groei zal ook worden aangedreven door de constante versterking van Henkels vermogen om veelbelovende innovaties en diensten uit te werken. Zo zal Henkel zich kunnen onderscheiden op zeer concurrerende markten en kunnen evolueren van een “productfocus” naar een “oplossingenfocus” met meer gedifferentieerde producten en diensten in zowel zijn consumenten- als industrieactiviteiten. Tegen 2020 wil Henkel meer groeigerichte innovaties en plannen ontwikkelen om het verkoopaandeel van zijn topinnovaties uit te breiden. Teneinde zijn innovatiecapaciteit door te zetten en kansen voor contact met de klanten te creëren, zal Henkel nieuwe innovatiecentra ontwikkelen en openen voor zijn Adhesive Technologies-activiteit in Düsseldorf en Shanghai. Parallel daaraan zal Henkel zijn dienstenaanbod en -modellen in al zijn businessunits uitbreiden. Daaronder vallen bijvoorbeeld consultancy en technisch advies voor zijn industriële en professionele klanten, naast digitale diensten voor consumentenactiviteiten zoals online boekingsplatforms voor kappersafspraken, abonnementsmodellen en automatische nabestellingen.

Henkel zal zijn strategische focus op het doorzetten van de groei in zijn huidige kernactiviteiten ook aanvullen door in te spelen op potentiële nieuwe bronnen van groei, bijvoorbeeld door in nieuwe markten te stappen om witte vlekken op gevestigde en opkomende markten in te vullen. Gerichte overnames zullen helpen om Henkels portefeuille aan te vullen, zijn positie op interessante markten en categorieën te versterken en uit te breiden naar vergelijkbare categorieën. Daarnaast zal het bedrijf een specifiek Venture Capital Fund (durfkapitaalfonds) oprichten met zo'n 150 miljoen euro om te investeren in startups met gespecialiseerde digitale of technologische expertise.

Om zijn groeiambities te ondersteunen, zal Henkel zijn investeringen en kapitaaluitgaven (Capex) optrekken van circa 2 miljard euro in de periode van 2013 tot 2016 naar circa 3 miljard euro voor de periode van 2017 tot 2020.

Hoewel Henkel organische groei zal blijven aandrijven, zullen overnames een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie vormen om zijn portefeuille verder te versterken. Henkel zal blijven zoeken naar potentiële opties via een sterk gedisciplineerde aanpak op basis van drie duidelijke criteria: strategische geschiktheid, beschikbaarheid en financiële aantrekkelijkheid. Tegelijk zal Henkel vasthouden aan zijn “Single A”-rating.

De versnelling van de digitalisering helpt ons om onze activiteiten met succes uit te breiden, de relaties met onze klanten en consumenten te versterken, onze processen te optimaliseren en het hele bedrijf te transformeren. Tegen 2020 implementeren we verschillende initiatieven om onze digitale activiteiten uit te breiden, optimaal gebruik te maken van Industry 4.0 en de organisatie te transformeren naar een digitale toekomst.

Om zijn digitale activiteiten aan te drijven, wil Henkel zijn interactie met klanten, consumenten, zakelijke partners en leveranciers langs de hele waardeketen digitaliseren, zijn interface uitbreiden via een “multi channel”-aanbod dat platformen voor e-commerce koppelt aan traditionele winkelverkoop, nieuwe digitale platformen ontwikkelen en invoeren en het gebruik van digitale media aanzienlijk versterken. De digitaal aangeleverde omzet zou moeten verdubbelen naar meer dan 4 miljard euro tegen 2020.

Henkel zal ook Industry 4.0 exploiteren om zijn producten en diensten beter te plannen, in te kopen, te produceren en te leveren. De digitalisering van de geïntegreerde wereldwijde toeleveringsketen zal helpen om het serviceniveau voor de klanten naar een hoger peil te tillen, de productievestigingen beter te benutten, de productie- en logistiekprocessen te perfectioneren en Henkels duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

De geslaagde digitalisering van Henkel staat of valt met de capaciteiten van zijn medewerkers en hun vermogen om de organisatie te transformeren, met de invoering van een snelle “test and learn”-instelling. Om deze veranderingen te promoten, zal Henkel zijn specifieke opleidings- en ontwikkelingsprogramma's uitbreiden. Daarnaast wordt de functie van Chief Digital Officer met bedrijfsoverkoepelende verantwoordelijkheid in het leven geroepen.

In onze sterk volatiele en dynamische bedrijfsomgeving is het verhogen van de beweeglijkheid van de organisatie een kritieke succesfactor voor de toekomst van Henkel. Dat omvat gemotiveerde en autonome teams, de snelste time-to-market en intelligente en vereenvoudigde processen.

Om te komen tot een meer beweeglijke organisatie met gemotiveerde en autonome teams zal Henkel de ondernemingsgeest van zijn werknemers stimuleren, de bereidheid tot verandering bevorderen, flexibiliteit aanmoedigen en de beslissingsbevoegdheid van de werknemers uitbreiden. Dat zal ondersteund worden door de cultuur van sterke prestaties bij Henkel, met open feedback en de beloning en erkenning van uitmuntende resultaten.

In het kader van zijn initiatief voor de “snelste time-to-market” richt Henkel zich op het terugdringen van de aanlooptijden op innovatiegebied door sneller te anticiperen op de behoeften van klanten en consumenten. Zo streeft Henkel in Laundry & Home Care and Beauty Care naar een vermindering van de aanlooptijden met 30%. Bovendien zal Henkel de markttoetredingen en het aanboren van nieuwe markten versnellen.

Henkel zal ook een aanpak van “intelligente eenvoud” hanteren om beweeglijker te worden via flexibele bedrijfsmodellen die op dynamische markten zijn toegespitst, naast de optimalisering van workflows en processen.

Om in groei te investeren, implementeren we nieuwe benaderingen om de toewijzing van middelen te optimaliseren. We leggen de focus op het beheer van de netto-omzet, het verbeteren van de efficiëntie in onze bedrijfsstructuren en het verder uitbreiden van onze Global Supply Chain-organisatie. Samen zullen deze initiatieven bijdragen tot de verdere verbetering van onze winstmarges en ons in staat stellen om onze groei-ambities voor 2020 en daarna financieel mogelijk te maken.

“Middelen inzetten daar waar ze waarde creëren” zal helpen om het kostenbeheer verder te verbeteren via een toegenomen wereldwijde budgettransparantie voor vastomlijnde kostencategorieën en via een gestroomlijnde budgettoewijzing.

Het beheer van de netto-inkomsten zal leiden tot een hogere efficiency voor Henkels promotieactiviteiten. Dat omvat bijvoorbeeld het putten uit exclusieve consumptie- en shoppinginzichten, en de uitbreiding van categorieën of de ontwikkeling van nieuwe categorieën met detailhandelspartners.

Henkel zal ook voortdurend werken aan de implementatie van zo efficiënt mogelijke structuren, bijvoorbeeld via de aanhoudende transformatie van zijn gedeelde dienstencentra, die een ruime waaier van processen voor alle businessunits verwerken op een sterk gestandaardiseerde en gedigitaliseerde manier. Daarnaast zal het bedrijf ook zijn wereldwijde productie- en opslagprestaties blijven optimaliseren en consolideren.

Na de geslaagde start in Europa en de oprichting van hubs in Europa en Azië zal Henkels geïntegreerde Global Supply Chain-organisatie verder uitgerold worden in alle regio's.