BETROUWBARE PARTNER

Twee zakenmensen staan op een productielocatie en kijken naar een document

We maken gebruik van onze waardegerichte bedrijfscultuur en onze wetenschappelijke en technologische expertise om onze prestaties te verbeteren zonder onze integriteit aan te tasten. We leveren veilige en eersteklas product- en technologieoplossingen aan onze klanten en consumenten. We integreren duurzaamheid in onze portfolio en in onze bedrijfsprocessen en zorgen voor transparante rapportage hierover aan onze stakeholders.

Prestaties

Betrouwbaar de beste productprestaties en chemische veiligheid leveren als basis van ons zakelijk succes.

De afstemming van onze duurzaamheidsstrategie wordt ook weerspiegeld in de strategieën van onze business units - Consumer Brands en Adhesive Technologies. Zij stemmen hun activiteiten, merken en technologieën af op duurzame ontwikkeling in overeenstemming met de specifieke uitdagingen van hun productportfolio en hebben hun aandachtspunten dienovereenkomstig geprioriteerd.

Met onze veelzijdige productoplossingen en technologieën willen we de economische, ecologische en sociale transformatie ondersteunen en samen met onze partners stimuleren. Dit zal het voor ons mogelijk maken om effectief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, zowel lokaal als wereldwijd, en om ons bedrijf op een verantwoorde manier vorm te geven en tegelijkertijd ons economisch succes te vergroten. Om dit te bereiken, moeten we onze klanten en consumenten betrouwbare, eersteklas productkwaliteit en -veiligheid bieden.

Het is onze voortdurende ambitie dat elk nieuw product bijdraagt aan duurzaamheid. We zijn ook van plan om onze klanten en consumenten tegen 2025 een uitgebreid duurzaamheidsprofiel van onze producten te bieden. We willen duurzame transformatie meten met betrekking tot zowel onze productportefeuille als ons bedrijf. Ons doel voor 2030 voor het hele bedrijf is om de waarde die we creëren voor de ecologische voetafdruk van onze activiteiten, producten en diensten te verdrievoudigen (vergeleken met het basisjaar 2010).

Lees meer over hoe onze business units duurzaamheid bevorderen.

Transparantie

Duurzaamheid integreren in ons zakelijk bestuur met transparante rapportage, openbaarmaking en betrokkenheid.

Transparantie is essentieel voor het beoordelen van verantwoord handelen en duurzaamheidsprestaties. Dit geldt zowel binnen als buiten het bedrijf. Zakelijke partners en consumenten, maar ook investeerders en de financiële markt, zijn steeds meer geïnteresseerd in producten en oplossingen die gericht zijn op duurzaamheid, en ze hechten er steeds meer belang aan om de impact van onze activiteiten in de waardeketen te begrijpen. Internationale ontwikkelingen op het gebied van duurzame financiering en wetgeving versterken het streven naar meer transparantie nog verder.

Tegelijkertijd is het voor ons van cruciaal belang om onze eigen duurzaamheid te kunnen beoordelen en beheren en om de vooruitgang te kunnen meten die we boeken ten opzichte van onze doelen in het hele bedrijf en in onze waardeketen. Daarom stimuleren we digitale oplossingen en maken we wereldwijd gebruik van samenwerking tussen verschillende business units en functies en van externe partnerschappen. Dit versterkt onze informatiebasis en zorgt voor het nodige vertrouwen in onze duurzaamheidsprestaties. Ons streven is om duurzaamheid verder te integreren in ons bedrijfsbestuur, onze processen en ons beleid, en tegelijkertijd transparante rapportage, naleving van openbaarmakingsvereisten en betrokkenheid te bevorderen.

De beoordeling en erkenning van onze prestaties door onafhankelijke duurzaamheidsexperts zorgt ook voor transparantie.

100% transparantie en traceerbaarheid voor palm en palmpitolie in 2025

Uit onze activiteiten hebben we geleerd dat er behoefte is aan verdere optimalisatie met betrekking tot transparantie en traceerbaarheid, met name voor derivaten op basis van palmpitolie, en dat bedrijfstakoverschrijdende initiatieven nodig zijn om het behalen van de doelstelling 'zero net deforestation' controleerbaar te maken.

Externe duurzaamheidsbeoordelingen

Beoordeling en erkenning door onafhankelijke duurzaamheidsexperts vergroot de transparantie en geeft belangrijke feedback over hoe effectief we onze duurzaamheidsstrategie implementeren.

Samenwerking

Schaal de duurzaamheidsimpact samen met onze partners, wat leidt tot verantwoorde bedrijfspraktijken in onze toeleveringsketen.

Duurzame ontwikkeling vereist een engagement tot actie, evenals samenwerking met effectieve partners. Het met elkaar verbinden van verschillende perspectieven is een bijzonder goede basis voor het omarmen van de complexe en mondiaal onderling verbonden context van duurzaamheid. Dit is hoe gespecialiseerde kennis en middelen effectief kunnen worden gecombineerd om transformationele verandering te bewerkstelligen. Onder samenwerking verstaan wij het aannemen van verantwoorde bedrijfspraktijken en duurzaam handelen in partnerschap langs de gehele waardeketen.

Dienovereenkomstig gebruiken we een verantwoorde inkoopaanpak om een alomvattend beeld te krijgen van duurzaamheidsaspecten in onze toeleveringsketens, inclusief de samenwerking met onze leveranciers. Net zo belangrijk is de samenwerking met onze klanten. Wij vinden het ook belangrijk om nauw samen te werken met onze retailpartners om duurzame en hulpbronnenefficiënte consumptie te bevorderen.

Wij streven ernaar een actieve dialoog aan te gaan met onze stakeholders. We zijn samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en spelers uit het maatschappelijk middenveld betrokken bij initiatieven wereldwijd, en nemen deel aan politieke en maatschappelijke discussies. Dit netwerk helpt ons een meer holistische beoordeling te maken van de gevolgen voor de economie, het milieu en de samenleving, en gezamenlijke systeemoplossingen te ontwikkelen.

Collaboration & partnerships

100% verantwoorde inkoop

Onze verantwoorde inkoopaanpak richt zich op duurzaamheidsaspecten in onze toeleveringsketens ten behoeve van de mens en onze planeet, met als doel samen met onze partners transformationele veranderingen te bewerkstelligen. Om deze reden onderhouden we een intensieve dialoog en samenwerking met onze leveranciers om duurzame praktijken en respect voor de mensenrechten te bevorderen. Onze missie is om verder te gaan dan compliance, impact en verandering in onze gehele waardeketen te stimuleren en duurzame waarde voor onze klanten te creëren.

Het is onze voortdurende ambitie om ons samen met onze partners in te zetten voor 100 procent verantwoorde inkoop. Gebaseerd op een gedeelde mentaliteit en de verantwoordelijkheid die we hebben als wereldwijde inkooporganisatie, streven we ernaar om wereldwijd verantwoorde inkoopbeslissingen te nemen, in alle regio's, bedrijfseenheden en materiaalgroepen, op basis van onze verantwoorde inkoopstrategie.

Wij zijn ervan overtuigd dat we alleen duurzame inkooppraktijken kunnen realiseren als iedere besluitvormer in de mondiale toeleveringsketens handelt in de geest van duurzaamheid. Dit vereist een fundamentele erkenning van deze verantwoordelijkheid, evenals het aannemen van de juiste houding en het opbouwen van vaardigheden en kennis.