Doelstellingen

Wat we willen bereiken tegen 2030

Om tegen 2030 drie keer efficiënter te zijn dan nu moeten we onze efficiëntie jaarlijks met gemiddeld 5 tot 6 procent verbeteren. Wij bereikten onze doelen voor 2011 tot en met 2015 door de relatie tussen de waarde die we creëren en onze ecologische afdruk met 38 procent te verbeteren. In 2016 was er sprake van een efficiëntieverbetering van 42 procent. Om onze langetermijndoelstelling van ‘Factor 3’ te bereiken, willen we onze prestaties op deze gebieden verder verbeteren. Om daaraan te voldoen hebben we verschillende tussentijdse doelen gesteld:

Our medium-term targets for 2020 (base year: 2010)

Through these new interim targets, we intend to improve the relationship between the value we create and our environmental footprint by 75 percent overall (relative to the base year 2010) by the end of 2020.

Meer waarde bieden

Sociale vooruitgang

Prestatie

Gezondheid en veiligheid

met een kleine voetafdruk

Energie en klimaat

Materialen en afval

Water en afvalwater

Hoe voeren we onze nieuwe strategie uit?

Om het toenemend belang van duurzaamheid voor onze stakeholders en onze langetermijnsucces te illustreren, hebben we in 2016 drie kernpunten bepaald die ons de komende jaren helpen bij het versterken van onze leidende positie op het gebied van duurzaamheid. Wij willen de basis versterken, de betrokkenheid van medewerkers stimuleren en onze impact maximaliseren. Lees meer over de invoering van onze duurzaamheidsstrategie.

Wat we al bereikt hebben

Om onze langetermijndoelstelling te behalen – drie keer zo efficiënt zijn 2030 (‘Factor 3’) – hebben we concrete tussentijdse doelstellingen gesteld voor 2020 (referentiejaar: 2010). Dit is de huidige status:

Overzicht van onze doelen


Het versterken van de basis

  • Drie keer efficiënter zijn tegenin 2030
  • 75 procent efficiënter zijn tegen 2020
  • Elk nieuw product moet een bijdrage leveren aan duurzaamheid in ten minste een van onze vier doelgebieden


Vergroten van de betrokkenheid

  • Al onze medewerkers op het gebied van duurzaamheid in beweging brengen en
  • Bereiken van 200.000 kinderen tegen 2020 met onze onderwijsinitiatieven
  • Tegen 2020 willen we twintig miljoen mensen bereiken met onze sociale activiteiten 


Maximaliseren van de impact

  • Tegen 2030 willen we onze CO2-voetafdruk van onze productie met 75 procent verminderen
  • Onze klanten en consumenten helpen vijftig miljoen ton CO2 minder uit te stoten tegen 2020
  • Samen met onze partners de arbeidsomstandigheden van een miljoen werknemers in onze supply chain verbeteren tegen 2020