7-mei-2019  Düsseldorf / Duitsland

Henkel bevestigt vooruitzichten voor boekjaar 2019

Henkel levert positieve omzetgroei in eerste kwartaal

  • Omzet stijgt met 2,8% tot € 4.969 miljoen, organische groei +0,7%
  • Gecorrigeerd bedrijfsresultaat* bereikt € 795 miljoen (-5,6%)
  • EBIT-marge* op 16,0% (-140 basispunten)
  • Winst per preferent aandeel* bereikt € 1,34, -6,3% bij constante wisselkoersen
  • Sterke ontwikkeling vrije cashflow: € 523 miljoen
  • Investeringen in groei en verhogen competitiviteit

“Ondanks een steeds uitdagendere marktomgeving leverde Henkel een positieve omzetgroei in het eerste kwartaal, zowel organisch als nominaal. Op groepsniveau lagen de gecorrigeerde EBIT-marge en de ontwikkeling van het gecorrigeerde bedrijfsresultaat in lijn met onze vooruitzichten voor het volledige boekjaar,” zei Henkel-CEO Hans Van Bylen.

“Globaal genomen was de ontwikkeling van onze business in het eerste kwartaal gemengd. Zoals verwacht, werd onze Adhesive Technologies business geïmpacteerd door de vertraging van industriële productie in verschillende sectoren. Hier verwachten we verbetering in de loop van de tweede helft van het jaar,” legde Hans Van Bylen uit. “In onze consumentenbusinesses lag de prestatie van Beauty Care onder onze verwachtingen. Terwijl we met succes nieuwe merken en innovaties lanceerden en onze professionele hair care business het beter bleef doen dan de markt, werden we geconfronteerd met negatieve ontwikkelingen van onze retail business in belangrijke regio’s als West-Europa en China. We pakken deze ontwikkeling aan met gerichte maatregelen, met als doel om groei te stimuleren en de prestaties van onze Beauty Care business te verbeteren,” voegde Hans Van Bylen toe.

“Anderzijds had onze Laundry & Home Care business een goede start van het jaar, mede dankzij de lancering van innovaties en nieuwe producten.”

Investeren in groei en verhogen competitiviteit

“We zullen ons verder concentreren op het verder versterken van onze business, investeren in groei en digitalisering en blijven onze structuren aanpassen om onze doelen voor het volledige boekjaar te halen,” zei Hans Van Bylen.

Aan het begin van het jaar kondigde Henkel aan de investeringen in groei op te drijven om bijkomende groei-opportuniteiten te kunnen benutten, vooral in de consumentenbusinesses, en om de digitalisering verder te versnellen. Henkel implementeert ook een reeks maatregelen om de competitiviteit van de businesses verder te vergroten.

Vooruitzichten voor 2019 bevestigd

“We bevestigen de vooruitzichten voor het volledige boekjaar,” zei Hans Van Bylen. “We verwachten een organische omzetgroei van 2 à 4 % in het huidige boekjaar. Wat de gecorrigeerde EBIT-marge betreft, verwachten we een bandbreedte van 16 tot 17 % en een gecorrigeerde winst per preferent aandeel in het enkelcijferig bereik onder vorig jaar bij constante wisselkoersen.”

Omzet en winst in het eerste kwartaal van 2019

De omzet in het eerste kwartaal van 2019 steeg nominaal met 2,8% tot € 4.969 miljoen. De organische omzet, die geen rekening houdt met valuta-effecten en acquisities/desinvesteringen, toonde een stijging van 0,7%. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was goed voor 0,6%. Valuta-effecten hadden een positieve impact van 1,5% op de omzet.

In de divisie Adhesive Technologies daalde de omzet organisch met 0,8%, vooral door vertragingen in de elektronicasector en de auto-industrie. De omzet van de divisie Beauty Care lag organisch 2,2% onder het eerste kwartaal van 2018, vooral door een zwakke prestatie van de retail business in West-Europa en in China. De divisie Laundry & Home Care rapporteerde een zeer sterke organische omzetgroei van 4,7%, gesteund door de positieve bijdragen van de succesvolle lanceringen van nieuwe producten en innovaties in belangrijke markten.

De opkomende markten leverden opnieuw een bovengemiddelde bijdrage aan de organische groei van de Groep, met een goede organische omzetgroei van 2,2%. De mature markten tekenden een negatieve ontwikkeling op van de organische omzet van -0,4%.

In West-Europa daalde de omzet organisch met 1,3%. Oost-Europa realiseerde een organische groei van 6,5%. In de regio Afrika/Midden-Oosten steeg de omzet organisch met 13,5%. De omzet in Noord-Amerika steeg organisch met 1,1%. Latijns-Amerika realiseerde een organische groei van 8,0% en de omzet in de regio Azië-Pacific lag 8,8% onder het niveau van het eerste kwartaal van 2018.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg € 795 miljoen, 5,6% onder het niveau van het eerste kwartaal van 2018 (€ 842 miljoen).

De gecorrigeerde return on sales (EBIT) bedroeg 16,0%, 1,4 procentpunt onder het niveau van het vorige jaar.

De gecorrigeerde winst per preferent aandeel daalde met 6,3%, van € 1,43 in het eerste kwartaal van 2018 naar € 1,34 in het eerste kwartaal van 2019. Bij constante wisselkoersen, was de ontwikkeling van de winst per preferent aandeel -6,3%.

Met 6,6%, lag de ratio netto bedrijfskapitaal/omzet boven het niveau van het eerste kwartaal van 2018 (6,2%).

Met € 523 miljoen lag de vrije cashflow in het eerste kwartaal van 2019 aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode van het voorbije jaar (€ 22 miljoen). Deze ontwikkeling bewijst de speciale capaciteit van het bedrijf om vrije cashflow te genereren. Op 31 maart 2019 toonde de netto financiële positie van Henkel een balans van € -2.478 miljoen (31 december 2018: € -2.895 miljoen).

Prestaties per divisie

De divisie Adhesive Technologies genereerde een licht negatieve ontwikkeling van de organische omzet van -0,8% in het eerste kwartaal. Nominaal steeg de omzet met 1,7% tot € 2.309 miljoen. De gecorrigeerde bedrijfswinst bereikte € 388 miljoen, na € 410 miljoen in het eerste kwartaal van 2018. De gecorrigeerde return on sales bedroeg 16,8% (eerste kwartaal 2018: 18,1%).

De omzet van de divisie Beauty Care daalde organisch met 2,2% in het eerste kwartaal. Nominaal bedroeg de omzet € 960 miljoen na € 965 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar. De gecorrigeerde bedrijfswinst van € 144 miljoen en de gecorrigeerde return on sales van 15,0% waren lager dan het eerste kwartaal van vorig jaar.

De divisie Laundry & Home Care registreerde een organische omzetgroei van 4,7% voor het eerste kwartaal. Nominaal groeide de omzet met 6,3% en bereikte € 1.667 miljoen. Met € 286 miljoen lag de gecorrigeerde bedrijfswinst 1,9% onder het niveau van het eerste kwartaal van 2018. De gecorrigeerde return on sales bereikte 17,1% en lag onder het niveau van het eerste kwartaal van 2018.
 

* Gecorrigeerd voor eenmalige kosten/baten en herstructureringskosten

Dit bericht bevat bepaalde verklaringen met betrekking tot de toekomst ‏(forward-looking statements), die gebaseerd zijn op de huidige inschattingen en veronderstellingen van het bedrijfsmanagement van Henkel AG & Co. KGaA. Forward-looking statements worden gekenmerkt door het gebruik van woorden als “verwachten”, “voorzien”, “van plan zijn”, “voorspellen”, “veronderstellen”, “geloven”, “‏(in)schatten” en “anticiperen”. Zulke verklaringen mogen niet worden verstaan als zouden zij op eender welke wijze garanderen dat deze verwachtingen uiteindelijk accuraat zullen zijn. De toekomstige prestaties en resultaten die effectief worden gerealiseerd door Henkel AG & Co. KGaA en zijn/haar dochterondernemingen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden en kunnen daarom wezenlijk verschillen van deze forward-looking statements. Veel van deze factoren liggen buiten Henkels controle en kunnen op voorhand niet precies worden ingeschat, zoals de toekomstige economische omstandigheden en de activiteiten van concurrenten en andere spelers op de markt. Henkel heeft niet de intentie en verbindt er zich niet toe om een aanpassing van deze verklaringen te publiceren.

Dit persbericht is een vertaling van de originele, Engelstalige tekst.